Kunnskapsbase

Artikler fra redaksjonen i Foreningen for Fritt Vaksinevalg

Innføring av et koronapass vil være slutten på et åpent og inkluderende samfunn

Innføring av et koronapass er en verdimessig og politisk vurdering av hvilken frihet individet skal ha. Det åpner opp for et overvåkningssamfunn hvor våre vanlige friheter forsvinner. 

Vaksinerte er like store smittespredere som uvaksinerte!

De vaksinerte er like store smittespredere som de uvaksinerte - uansett hvor mange ganger politikere, helsetopper eller journalister forsøker å si det motsatte. 

Store protester over hele verden mot lock-down og tvangsregimer

Frustrasjonen og mistillitten øker over myndighetenes koronapolitikk, og nå den senere tid innføring av tvangsvaksinering, politivold og tvangsinternering i karanteneleire. Befolkningen finner seg ikke lenger i slik behandling og krever å få tilbake sine tidligere demokratier. 

Aktørene i vaksinepolitikken

Media - de store mediehusene og den uavhengige pressen

De store mediene har under hele pandemien vært pådrivere med å spre frykt i befolkningen med store krigsoverskrifter og kontinuerlige og repeterende budskap om smittetall og dødsfall. Disse mediene har blitt talerør for myndighetenes koronapolitikk og har i liten grad klart å stille noen kritiske spørsmål til politikerne eller formidle et nyansert bilde av situasjonen.  
Som en konsekvens av den ensidige informasjonsformidlingen har det vokst frem et uttall uavhengige medier som i større grad evner å være kritiske og formidle nyheter og artikler som gir ny innsikt.

De sentrale aktørene i samfunnet

Vi vil her lage en oversikt over de sentrale aktørene i samfunnet når det gjelder beslutninger som taes i forhold til vaksinasjonsprogrammene og hvordan nytt lovverk blir implementer. 

Stortinget
Politiske partier
Helse- og Omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
Fagmiljøene

Internasjonale deklarasjoner og opprop mot korona-politikken

Helt siden verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte pandemi i mars 2020 har flere fagmiljløer, immunologer ledende professorer og vitenskapsfolk over hele verden gått sammen for å varsle politikere og myndigheter om den store risikoen man utsetter befolkningen for ved å ensidig satse på omfattende nedstegninger og massevaksinering som eneste strategi for å håndtere koronasituasjonen.

Foredrag og intervjuer

Dr. Peter McCullough intervjues av Joe Rogan

Dette er et intervju med Dr. Peter McCullough som ble gjort av den populære amerikanske podcast-verten Joe Rogan. McCollough. 
Dr. Peter McCullough, MD har en imponerende faglig bakgrunn, han er indremedisiner, kardiolog og epidemiolog. Han har publisert mange studier, innehar en professorstilling i medisin ved Texas A&M College of Medicine i Dallas og er redaktøren for to medisinske tidsskrift. 

Dr. Robert Malone intervjues av Joe Rogan

Dette er et intervju med Dr. Robert Malone gjort av den populære amerikanske podcast-verten Joe Rogan. Malone med sin faglige tyngde og store innsikter sendte med dette 3 timer lange intervjuet et kraftig budskap ut i verden. Det har blitt spredt i stort omfang på sosiale medier og har frem til nå blitt sett av flere millioner.

Wolfgang Wee Uncut #207 intervjuer lege og professor Mette Kalager

Wolfgang Wee Uncut har intervjuet Mette Kalager som er lege og professor ved Klinisk effektforskning, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. 

Dette er det meget lærerikt og intervju der man tar opp temaer som; koronatiltak, de uvaksinerte, skjenkestopp, vaksinering av unge, sykehuskapasiteten m.m.

Vaksine

Koronavaksinene

Koronavaksinene 

Bivirkninger etter covid-19 vaksinasjon

Her vil du finne løpende oppdateringer på innrapporterte bivirkninger etter covid-19 vaksinasjon til meldesystemene i norge.

Nasjonale og internasjonale bivirkningsregistre

Det finnes store nasjonale og internasjonale meldesystemer for bivirkninger etter vaksinering som allerede har eksisteret i lang tid. Men dessverre er det store svakheter ved de systemene vi har da de er basert på egen innrapportering. I mange år var det kun helsepersonell som kunne legge inn en rapport om bivirkning i disse systemene, men han har de siste årene også åpnet opp for at det er mulig å også rapportere inn en bivirkning på egenhånd. 
Det er svært ujevn kvalitet over registrene som blir ført og mange land i europa  har ikke noe slikt register i det hele tatt. 

Arrangementer

Doctors for Covid Ethics: Internasjonale symposium I og II

Doctors for Covid Ethics har i samarbeide med UK Column arrangert to store internasjonale symposium i løpet av året 2021. Foredragsholderne er høyt respekterte internasjonale eksperter som formidler essensiell informasjon om forskning, medisin, propaganda og jus. 

Stiftung Corona Ausschuss

Corona Ausschuss, Corona Investigative Committee, eller på norsk Granskningskomite for Korona blir ledet av en gruppe tyske prosessadvokater som har gjennomført et stort antall intervjuer og samtaler med personer innen vidtrekkende fagfelt fra hele verden som alle har berettet om sine erfaringer i forhold til myndighetenes respons til koronapandemien og hva slags konsekvenser dette har fått. 

11th International Congress on Autoimmunity, Lisbon, Portugal

Experts in medical and scientific research from around the world gathered in May 2018 at the CMSRI-sponsored 5th Annual International Symposium on Vaccines

The latest research on genetic, etiological, diagnostic and clinical aspects of – and novel therapies for – Autoimmune Syndrome Induced by Adjuvant (ASIA) and other developments in vaccine safety research.

Dokumentarer

SVIKTET

En fortælling om, hvordan en vaccineskade kan se ud fra ofrenes side og således også en beretning om, hvordan love om patienternes rettigheder og myndighedernes forpligtelser ikke fungerer i praksis. Dokumentaren giver først og fremmest stemme til de familier og personer, der er ramte, og hvad det har medført i deres liv. Derigennem sættes indirekte lys på svigtet fra myndighederne. Først lokkes eller trues de af myndighederne og sundhedsvæsnet til at vaccinere – når skaden er sket, svigtes de. De skal kæmpe for anerkendelse og hjælp – oftest forgæves. Vi oplever i stigende grad en form for censur af dette problem. Enten ignoreres problemet, fejes under gulvtæppet eller også stemples det som ”misinformation” eller ”konspirationsteori”. VaccinationsForum vil med denne film forsøge at trænge igennem ”lydmuren”. Døm selv!

DERES EGNE ORD

En mikro-dokumentar laget av Glenn Richard Bergsto. Han skriver selv: 
"En samling klipp fra nrk som viser dobbeltsnakk, manipulasjon, løgner og propaganda. Det har aldri handlet om helse."

Sannolikhet = Sanning?

En svensk/engelsk mini-dokumentar laget av kunstneren Carita Boronska. Dette er sammensatte filmklipp som berører flere sentrale temaer rundt håndteringen av Covid og hvordan de som har fått bivirkninger av vaksinene blir behandlet og hvordan uvaksinerte nå blir utsatt for diskriminering. 

Kontaktinfo

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.