Om oss

Vi er en gruppe leger, sykepleiere og annet helsepersonell som har gått sammen om å etablere en plattform der vi ønsker å nyansere vaksinedebatten.

Vi vil presentere informasjon, vitenskapsbaserte fakta og belyse de juridiske aspektene for å gi et mer balansert bilde av vaksinesaken.

Vi er ingen motstander av vaksiner, men er opptatt av at alle som skal ta stilling til vaksinasjon har fått tilstrekkelig og balansert informasjon slik at de er i stand til å få et informert samtykke.

I tillegg vil vi jobbe mot all form for tvang når det kommer til vaksinering. Press, overtalelser og sanksjoner overfor de som ikke ønsker vaksinasjon hører ikke hjemme i et fritt samfunn. 

Foreningens styre

Sigurd Nes

Styreleder

Spesialist i allmennmedisin

Cathrine Sverre

Styremedlem

Pedagog

Støtt foreningen ved å tegne et medlemskap.
Årskontigent 250,-

Ta kontakt

  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Litt om bakgrunnen

Foreningen for Fritt Vaksinevalg ble opprettet i august 2015 som en reaksjon på politikernes ønske om å innføre tvungen vaksinering av barnevaksinasjonsprogrammet, dessuten så vi et behov for å nyansere den ubalanserte informasjonen som gis av offentlige helsemyndigheter, helsepersonell og farmasøytiske konserner. 

Kunnskapsformidlingen blir fordreid og ukorrekt, og viktig informasjon blir utelatt og sensurert. Den faglige debatten uteblir ved at selv vitenskapsbasert faglig kritikk i liten grad tolereres. 

Mange av de sentrale argumentene som blir fremmet på vaksineområdet hviler på mangelfull og til dels feilaktig informasjon. Man blir inngitt forståelsen av at det foreligger en solid vitenskapelig basis for vaksinepolitikken, slik helsepersonell er inngitt til å tro og feilaktig formidler til befolkningen.
(Se bokversjonen av PhD-oppgaven til Mateja Cernic “Ideological Constructs of Vaccination”)

Det er et stort demokratisk problem at kritiske synspunkter og velfunderte spørsmål ikke får slippe til i media.

Vi søker å være en plattform for formidling av de vitenskapsbaserte fakta om vaksinene som sjelden blir belyst hverken i faglitteratur eller media.

På den måten søker vi å være et korrektur slik at grunnlaget for å ta et informert samtykke blir mulig. Vi ønsker også å sette fokus på de juridiske og etiske aspektene ved tvungen vaksinering i forhold til grunnleggende menneskerettigheter. 

Litt om foreningens faggruppe

Foreningen for Fritt Vaksinevalg har en egen faggruppe som står bak artikler, høringssvar og mye av det skriftlige materialet foreningen offentliggjør.

Faggruppen er en sammensatt gruppe bestående av personer som har medisinsk og juridisk bakgrunn.

Medlemmene i vår faggruppe har på nåværende tidspunkt valgt å holde sine navn unna offentligheten grunnet de rådende forhold i den offentlige debatten. Vi ber om forståelse for dette. 

Kontaktinfo

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.